1
Chat Facebook với chúng tôi

HỘI NGHỊ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CHI BỘ, BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VỚI BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

          Sáng 26/4, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Chi bộ, Ban chấp hành công đoàn với Ban lãnh đạo Công ty TNHH Compal Việt Nam và Công ty cổ phần tập đoàn VinaTop.

           Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã chứng kiến lễ ký kết giữa Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn và lãnh đạo Công ty TNHH Compal Việt Nam; Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn và lãnh đạo Công ty cổ phần tập đoàn VinaTop trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại các doanh nghiệp.

        Nội dung ký kết tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Bí thư tại Quy định 171 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; lãnh đạo tổ chức công đoàn, đảng viên, người lao động thực hiện tốt Điều lệ, Luật công Đoàn và Điều lệ Công ty.

        Theo Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Văn Hùng, thời gian qua, Đảng ủy Khối luôn quan tâm, chú trọng nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, phát huy vai trò của tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng mối quan hệ hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp. Trong đó, xác định việc xây dựng quy chế phối hợp giữa chi bộ, tổ chức công đoàn với Ban lãnh đạo doanh nghiệp là việc làm thiết thực và hiệu quả. Từ quy chế phối hợp này, chi bộ, công đoàn sẽ ngày càng hoạt động hiệu quả, khẳng định được vị trí, vai trò trong các doanh nghiệp; đồng thời, đoàn kết, chủ động, tích cực trong việc phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp xác định mục tiêu, nhiệm vụ tại doanh nghiệp để vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh cũng như chú trọng công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Vĩnh Phúc https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/KyNiemNgayTruyenThong/View_Detail.aspx?ItemID=11918)

  • share

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT

follow us