1
Chat Facebook với chúng tôi
Bộ tổng khuôn 500x860-3W

Bộ tổng khuôn 500x860-3W

1. Thoát khí tốt, hạn chế tối thiểu hiện tượng phân lớp ở gạch mộc

2. Nâng cấp số l


Bộ tổng khuôn 1000x1000x1

Bộ tổng khuôn 1000x1000x1

Đặc điểm của bộ tổng khuôn nổi linh hoạt:

1. Thoát khí tốtm hạn chế tối thi


follow us